Burgers pakken stroom

2018>2024: La Pile is een project dat uitnodigt om mee te stappen in een elektrisch test-veld in de stad. Lokaal elektriciteit opwekken, ze verdelen onder buren, minder verbruiken, of op andere momenten, samen investeren in de toekomst..

Image description
Image description

Burgers pakken stroom