Burgers pakken stroom

La Pile Mécanique in de Zuidwijk, maar waar?

Verslag van de mapping workshop 30.01.2020

Tijdens de mapping workshop die eind januari door La Pile werd georganiseerd, kwamen de burgers die in de wijk Midi wonen of werken bijeen in de DK in Saint-Gilles om hun kennis van de wijk te delen, met als doel relevante plaatsen te identificeren waar de installatie van La Pile Mécanique zou kunnen worden gerealiseerd.

file

Omdat we op zoek zijn naar een plaats die technisch relevant is, maar vooral levendig en sociaal interessant, hebben we eerst een aantal morfologische gegevens in kaart gebracht (openbare plaatsen, sociaal-culturele ruimten, scholen, bestaande fotovoltaïsche panelen, etc.) en hebben we de kaart van het laagspanningsnet over elkaar heen gelegd, wat illustreert hoe we door kleine groepen buren fysiek met elkaar verbonden zijn door middel van elektriciteit en zo al gemeenschappen vormen. We stelden onszelf vervolgens een reeks vragen:

  • Waar zijn de plekken waar de buren elkaar goed kennen?
  • Waar zijn de plaatsen waar wij wonen?
  • Waar zijn de plaatsen die tof kunnen zijn, maar die net dat tikkeltje missen?
  • Welke gebouwen hebben potentieel?
  • Waar zijn de daken die met fotovoltaïsche panelen zouden kunnen worden uitgerust?
  • Welke buren zijn aangesloten op welke elektrische cabine?

Deze vragen leidden tot vele uitwisselingen, vragen en verrassende ontdekkingen, die allemaal op onze kaart werden vastgelegd, met behulp van stiften, stickers, gekleurde post-its,...

file

Maar hoe visualiseer je deze stapel informatie op één plek? We kwamen op het idee om een "hittekaart" te maken om de delen van de wijk te belichten waarvoor de meeste belangstelling is ontstaan. Sommige gebieden kleurden donkerder dan andere en waren dus het meest geschikt, zowel wat betreft het technische als het sociale potentieel.

file

De warmtekaart dient dus als werkbasis voor nieuwe elektrische praktijken in de buurt. Het kan worden gebruikt, besproken en aangepast op toekomstige bijeenkomsten!

Burgers pakken stroom