Burgers pakken stroom

De hottest spots voor een energy community vinden

Wanneer een buurt overweegt om een energy community te starten, spelen naast voor de hand liggende sociale overwegingen ook overheden en het bestaande elektriciteitsnetwerk een rol in hun plannen.

Toen La Pile een energy community in de Zuidwijk wou opstarten, ging het vanzelfsprekend op zoek naar de meest voor de hand liggende plaats. Die plek vinden was een goed excuus om een aantal sleutelactoren te contacteren, zoals de gemeente, distributiemaatschappij Sibelga, en een reeks sociale en culturele actoren die actief zijn in de buurt.

De beste manier om betekenis te geven aan de verkregen informatie, bleek door ze te visualiseren op een kaart van de buurt {Plan de Fond}.

De gemeente kan verschillende rollen spelen in een startende energy community. Ze kunnen steun geven, in het geval van de Zuidwijk oor middel van het Duurzaam Wijkcontract bijvoorbeeld. Ze kunnen ook bijdragen aan de productie van groene stroom op de gebouwen die ze bezitten of beheren. Deze informatie werd verzamel op een tweede kaart {CartePublic}.

De stroomtoevoer aan een buurt is gestructureerd rond laagspanningscabines, die ook feeders genoemd worden. Samenwerking in een community is een stuk makkelijker voor een groep di van dezelfde feeder afhangt. Vandaar brachten we ook in kaart hoe feeders onze buurt onderverdelen. Daaraan voegden we de bestaande PV-energie productie in de buurt toe. {Carte Technologique}

Uitgerust met deze kaarten nodigden we buurtbewoners en lokale organisaties uit op een mapping workshop {http://www.lapile.org/nl/la-pile-mecanique-in-de-zuidwijk-maar-waar . Hierin werd relevante sociale informatie aan e kaart toegevoegd: waar kennen buren mekaar, welke plaatsen in e buurt zijn gezellig. Het resultaat was een derde kaart. (Carte Technologique}

Om relevante informatie van de drie kaarten samen te brengen, werd beroep gedaan op een methode die heatmapping genoemd wordt. Heatmapping is bekend van voetbalverslaggeving, waar het gebruikt wordt om weer te geven op welke plekken op het veld spelers of teams meer of minder actief zijn geweest. In ons geval geval brachten we de publieke, technologische en sociale informatie samen om de hottest spots voor een energy community te vinden. {Carte de Chaleur}

Eerste 5 stappen naar een heatmap

  1. Vind een goede kaart van de buurt [voor het Brussels Gewest is https://urbisonline.brussels/ een goede bron]

  2. Contacteer de gemeente om plannen voor de buurt te kennen, en ook welke gebouwen ze bezitten en beheren

  3. Contacteer Sibelga om de vragen of je de kaart van de laagspanningscabines van uw buurt kan krijgen

  4. organiseer een workshop met buurtbewoners en lokale organisaties om de relavante sociale informatie in kaart te brengen

  5. Breng al deze informatie samen (kan gedaan worden in photoshop)

La Pile kan advies geven aan beginnende energy communities die zicht willen krijgen op de hottest spots in hun buurt.

Burgers pakken stroom