Burgers pakken stroom

Een lokale buurtstroomcentrale?

Eerste bijeenkomst

Op maandag 29 juni kwamen 40 buren, eigenaars, huurders, nieuwsgierigen of reeds experts samen in de Tri Postal om zich voor te stellen hoe we morgen een maximum aan goedkopere, lokale, groene energie zouden kunnen produceren die ons toebehoort, in de Sint-Gillis - Zuidwijk.

Van productie tot installatie, tot investeringen, alle vragen werden behandeld. Van de meest praktische tot de meest fundamentele debatvragen ("waarom heeft zo'n project voor ons zin?") hebben we veel kunnen leren, zowel op technisch vlak als van elkaar.

Twee buren, Christophe en Mohammed, deelden hun ervaring met het installeren van fotovoltaïsche panelen. We kwamen meer te weten over hun motivaties, de obstakels die ze tegenkwamen, de toffe en minder toffe anekdotes, en ook adviezen voor degenen die hetzelfde zouden willen doen. Ze deelden met ons ook hun hoop om in de toekomst hun overtollige energie met anderen te kunnen delen en om zoveel mogelijk buren te inspireren om hetzelfde te doen, om een echte "energiegemeenschap" te vormen.

We realiseerden dat groene en lokale energie interessant is om vele redenen (ecologisch, economisch, sociaal), maar het is niet altijd gemakkelijk om aan de slag te gaan of om je weg te vinden als je alleen bent. We stelden onze creativiteit dus op de proef om ons voor te stellen hoe we dit proces iets meer collectief en minder moeizaam zouden kunnen maken.

We zagen in dat we onze kennis konden bundelen om elkaar te helpen en samen gemeenschappelijke vragen te beantwoorden, maar ook onze productie- en investeringskracht, bijvoorbeeld door groepsaankopen te organiseren of collectief te onderhandelen met leveranciers en derde investeerders.

Vanaf september komen we weer bijeen om te praten over wat we kunnen inzetten om gezamenlijk op te treden. Er is ook de wens om deze zomer samen te komen, informeel - misschien op een buurtfeestje? Het is een kwestie van elkaar feedback geven en bespreken wat we nu gaan doen...

PS: Ondertussen zijn we ook nog steeds op zoek naar namen voor onze groep! Centrale Électrique Midi / Relectripublique / PV Partagé / Republique du Compteur / Free Republic of St-Gilles / Free-Lectricity, Democratie Electrique/ L'Union Electrique qui Sourit / Club Midi Solar

Burgers pakken stroom