Burgers pakken stroom

La Pile Mécanique : concept voor een functioneel kunstwerk als uitnodiging aan de Zuidwijk

Na de Expo La Pile and Workshops en workshops werd het tijd om iets concreets te doen. (Kabel)buren, ingenieurs en designers bedachten een kunstwerk dat hernieuwbare energie zichtbaar en (her)bruikbaar kan maken: La Pile Mécanique. Als ijsbreker voor gesprekken in de buurt illustreerde een aquarelle deze wijkbatterij. Hiermee wordt ongebruikte zonnestroom opgeslagen door water de hoogte in te pompen, en terug beschikbaar gemaakt door een kraantje te openen dat het water terug laat vloeien.

file
Pogingen om dit concept te realiseren brachten een twintigtal buurtbewoners en wijkwerkers samen om het te hebben over lokale dromen en noden, de zin en onzin van energieprojecten. Om een geschikte locatie te vinden brachten ze sociale dynamieken, gebouwen en publieke plekken in kaart. Maar ook vragen als “Waar wordt al lokale en propere stroom opgewekt?” en “Kunnen we die delen met de buurt?” kwamen aan bod. ...

Berekeningen en ontwerpen werden tentoongesteld en besproken. Het juiste gebouw werd gevonden, maar de batterij werd vooralsnog niet echt gebouwd. De focus verschoof naar energiedelen en testen in regelluwe zones. In de Zuidwijk groeide animo voor wat uitmondde in Pilone en SunSud.

Lees het hele verhaal hier (activiteitenverslag)

file
file
file
file
file
file
file
file
file

Burgers pakken stroom