Burgers pakken stroom

La Pile ~ Midi Électrique #0001

17.06.2019 12:30

Of beter meio-dia elétrico! Voor onze eerste meet & greet tijdens de lunchbreak verwelkomen we REVOLUSOLAR.

Revolusolar is een elektriciteitscoöperatie voor en door bewoners van de Favela de Babilônia in Rio de Janeiro (Brazilië). In een stad die 90% van haar elektriciteit haalt uit hernieuwbare bronnen, en die 2500 uren zon per jaar heeft (Brussel amper 1500!), zou je denken dat zon en elektriciteit bijna synoniem zijn. Denk nog eens na.

Het elektriciteitsnet van Rio werd een eeuw geleden opgezet en worstelt nog steeds met de winstbelangen van de oprichters (onder andere de Belgische investeringsmaatschappijen). Illegaal aftappen van elektriciteit is nog steeds gebruikelijk, maar niet meer zozeer door zwarte katten (wat vroeger de naam was van de Favelianen die de elektriciteit namen die ze niet konden kopen omdat ze geen burger waren), maar meer door zwarte panters (de industrie die op grotere schaal onbetaalde elektriciteit gebruikt). Aangezien de productie en distributie van elektriciteit in Rio lang een verlieslatende activiteit is geweest, was er geen stimulans voor innovatie en investeringen, en was productie vooral afhankelijk van waterkracht uit grote dammen die in de jaren zestig van de vorige eeuw werden gebouwd. Het veranderende klimaat betekent echter dat de reservoirs achter deze dammen leeg komen te staan en dat andere bronnen moeten worden aangesproken.

Tijdens een bezoek aan Rio de Janeiro in 2018 kreeg City Mine(d) de kans om te praten met verschillende actieve en gedreven burgerinitiatieven die zich bekommeren om het energievraagstuk. Verschillende, zoals Revolusolar, maar ook INSOLAR, combineren de strijd voor milieu- en sociale rechtvaardigheid met praktische oplossingen voor problemen van alledag. Zie ook de kaart City Mine(d) voor Rio.

We zijn erg blij dat we Juan Cuervo van REVOLUSOLAR bij ons hebben voor onze eerste Midi Electrique. Hij zal uitleggen waar ze staan met het plaatsen van zonnepanelen op scholen en huizen in de favela de Babilônia. In ruil daarvoor wil hij ervaringen van zonne- en energiecoöperaties in Europa horen. Dat is wat wij NZuid-Noord uitwisseling noemen !

Mis het niet:

RESERVEER GRATIS PLAATSEN HIER:

Maandag 17 juni 2019 12:30 uur. Rue Emile Feron 106 1060 St Gilles

Neem je eigen lunch mee, wij hebben water, thee en koffie (maar laat het ons weten als je melk of suiker neemt, dat vergeten we wel eens).

Burgers pakken stroom