Burgers pakken stroom

La Pile Mécanique

Een gigantische mechanische batterij in de openbare ruimte, die vraagstukken met betrekking tot de productie, het verbruik, de opslag en het delen van elektriciteit zichtbaar maakt.

Burgers pakken stroom